schaken overdag

12.Sep.19 - 09.15 - 12.00 uur

Het spelniveau varieert van huisschaker tot gemiddelde clubschaker. De contributie bedraagt 55 euro per jaar. Leden van Schaakstad betalen 35 euro per jaar. De contributie wordt geïnd in drie termijnen. September, januari en april.

De competitie:

Het competitiejaar loopt van eind augustus/begin september tot eind in juli wanneer Dok Zuid de deuren sluit. Er worden drie competitieblokken gespeeld.

Hersftcompetitie van september tot januari.

Voorjaarscompetitie van januari tot mei.

Zomercompetitie van mei tot de vakantie.

Kijk voor meer informatie op www.schaken.jokehamers.nl/index.php/informatie

schaken overdag